Deň nevidiacich

Čadčianska základná organizácia zorganizovala 14. novembra v Dome kultúry v Čadci slávnostnú schôdzu pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a Dňa nevidiacich. Krátko po desiatej sa členom a hosťom prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová. Slávnostnú atmosféru navodili pôsobivým kultúrnym programom študenti z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce, po ich vystúpení sa ujali slova vzácni hostia. Ako prvý prehovoril k členom našej ZO primátor mesta Čadca Milan Gura, ktorý informoval o aktivitách vedenia mesta smerujúcich k zlepšeniu podmienok pre svojich občanov. Vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravia Mestského úradu v Čadci Božena Cvečková vystúpila s prednáškou zameranou na poskytovanie sociálnych služieb v meste Čadca. Osobitnú pozornosť pritom venovala opatrovateľskej službe, o ktorú je v Čadci medzi zdravotne postihnutými veľký záujem. Členom sa prihovorila aj nová pracovníčka krajského strediska zo Žiliny Mária Rajtárová, ktorá predviedla nové kompenzačné pomôcky a v krátkosti poinformovala o aktuálnych aktivitách krajského strediska. K najdôležitejším (okrem tých základných) určite patrí preventívne vyšetrenie očí u predškolákov a načítavanie regionálnej tlače. Záverom Lýdia Oravcová pozvala členov na benefičný koncert, ktorý pre ZO Čadca 15. decembra organizuje dlhoročný priateľ a podporovateľ našej organizácie Marián Lehotský.

Členovia ZO Čadca
Členovia ZO Čadca
Kultúrny program v podaní študentov z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci
Kultúrny program v podaní študentov z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci
Príhovor primátora Milana Guru
Príhovor primátora Milana Guru