Veľkorysé Drobnosti majstrov

Osemnásteho decembra 2017 navštívil Základnú organizáciu ÚNSS v Čadci hudobník a občiansky aktivista Marián Lehotský, aby odovzdal do rúk jej predsedníčky Lýdie Oravcovej výťažok z hudobného večera, ktorý nezištne zorganizoval spolu s pedagógmi a žiakmi Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v prospech čadčianskej ZO.

Koncert s podtitulom Drobnosti majstrov sa uskutočnil 15. decembra 2017 v koncertnej sále ZUŠ J. Potočára. Úvod patril vystúpeniu sympatického speváckeho zboru Naši chlapci. Následne publikum ocenilo klavírne majstrovstvo Natálie Perďochovej a Lucie Ščurikovej, ktoré bravúrne zvládli skladby Chopina, Griega i Liszta.

Zaujímavý hudobný exkurz ponúklo duo Ten strings reprezentované Mariánom Lehotským a Ondrejom Priehodom, ktorí predviedli obecenstvu Mozarta i Suchoňa v netradičnej, ale veľmi príjemnej gitarovo-husľovej úprave. Záver patril opäť Našim chlapcom a mohutnému potlesku vďačného publika.

Nebolo to po prvý raz, keď títo umelci takýmto spôsobom vyjadrili svoj vzťah k hendikepovaným ľuďom a určite nie posledný, ako potvrdil M. Lehotský, pretože ich životnou filozofiou je aspoň trochu prispieť k zlepšeniu postavenia zdravotne postihnutých v spoločnosti.

Tieto myšlienky ocenila pri preberaní finančného daru predsedníčka ZO L. Oravcová: „Veľmi si ceníme, že celú túto akciu zorganizovali a podporili ľudia dobrej vôle. Ukázali tým, že sú veľmi vnímaví a že nie sú ľahostajní k hendikepovaným.“

Výbor ZO Čadca úprimne ďakuje za finančný dar organizátorom koncertu, ako aj všetkým, ktorí svojím finančným príspevkom podporili naše občianske združenie počas hudobného večera.

Koncert s podtitulom Drobnosti majstrov
Koncert s podtitulom Drobnosti majstrov