Opäť sme sa stretli v novom roku

Peknou dlhoročnou tradíciou v našej základnej organizácii sú novoročné stretnutia. V tomto roku nám zaprialo počasie, a tak sa nás v zasadačke Slovenskej pošty zišli 4. januára tri desiatky, aby sme sa mohli porozprávať, ako sme prežili záver minulého roka.

Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Program stretnutia bol voľný, neorganizovaný, naplnili ho rozhovory medzi priateľmi, ktorí sa chceli stretnúť, porozprávať sa.

Zaspievali sme si koledy a povedali pár vinšov v kysuckých nárečiach. Celé posedenie sa nieslo v rodinnej uvoľnenej atmosfére, ku ktorej prispelo aj občerstvenie z domácich zdrojov. Nuž a keď prišiel čas na rozlúčku, nikomu sa príliš nechcelo odísť, ale na poludnie po troch príjemne spoločne strávených hodinách sme sa rozišli so želaním, aby sme sa takto o rok znovu stretli.