Po roku sme bilancovali

Ako vo väčšine základných organizácií, aj v tej našej sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 13. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila Výročná členská schôdza čadčianskej ZO. Veľmi potešila účasť, ktorá prekonala päťdesiat percent.

Krátko po desiatej pred štyridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka organizácie Lýdia Oravcová, aby zhodnotila jej rok 2017. Na pracovnom rokovaní sa zúčastnili aj Bernard Rovňan (člen Krajskej rady ÚNSS v Žiline) a Mária Rajtarová (pracovníčka žilinského krajského strediska).

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze boli členom postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie a kandidátka do štruktúr ÚNSS na nové volebné obdobie, ktoré po diskusii uznesením schválili. Predsedníčkou čadčianskej organizácie sa jednomyseľným hlasovaním novozvoleného výboru opäť stala Lýdia Oravcová.

V diskusii sa ako prvý ujal slova Bernard Rovňan, ktorý pozdravil členov. Nasledoval príhovor pracovníčky KS, ktorá sa pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO a s uznaním sa zmienila aj o výsledkoch práce a postavení našej základnej organizácie. Následne sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala nové aktivity ÚNSS, medzi ktoré zaradila službu Nákupný asistent v obchodnom reťazci Billa.

Pár otázok členov sa týkalo poskytovania úľav, ktoré sa dajú uplatniť pri cestovaní autom na diaľniciach, a taktiež v budúcom roku nové pravidlá pri elektronickom odovzdávaní daňových priznaní osobných asistentov, ktorí nepoužívajú informačno-komunikačné prostriedky.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2018 okrem iných opäť zahrnulo obľúbené novoročné posedenie, oslavy Dňa matiek i Dňa nevidiacich či grilovačka a nevzdali sme sa ani súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a počítačových aktivít. Osvedčilo sa aj zorganizovanie relaxačno-rehabilitačného výletu v Turčianskych Tepliciach, takže aj tento rok výbor dostal za úlohu naplánovať podobný wellness pobyt.

Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke www.cadca.unss.sk, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú, ale určite by sme privítali jej nárast.