Apríl v znamení šiestich bodov

Apríl sme v čadčianskej ZO venovali zápoleniu v ovládaní bodiek – zorganizovali sme okresné kolo v čítaní a písaní Braillovho písma. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: v čítaní braillovského textu a v písaní na Pichtovom stroji (obe v časovom limite tri minúty). Krátko po deviatej sme začali čítacou časťou, v ktorej obhájila svoje prvenstvo Lýdia Oravcová pred Mariánom Kováčom. Na treťom mieste s miernym odstupom sa umiestnil Peter Halada. Súťažný text z oblasti medicíny sme vyhodnotili ako zaujímavý, a aj keď niektoré slová zašifrované do bodiek nás zľahka potrápili, nakoniec sme čítanie úspešne zvládli všetci.

Pri písaní na Pichtovom stroji najviac čistých úderov zaznamenal Majo Kováč pred Lýdiou Oravcovou a Petrom Haladom.

Voľný čas, kým sme sa v súťažení dostali na rad, sme si krátili rozhovormi, a tak sme sa podozvedali, ako sa darí v novej súkromnej masérskej praxi Stanovi Kupkovi, ale prebrali sme aj plány našich najbližších podujatí. Strávili sme príjemné tri hodiny, počas ktorých sme sa zabavili, niečo nové podozvedali a už teraz sa tešíme na ďalší ročník našej súťaže.