Chceme žiť moderne, prakticky a samostatne

V dňoch 5. až 7. septembra 2018 zorganizovala Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Čadci dve samostatné súbežne konané podujatia pre dvadsiatku členov. Obe podujatia sa uskutočnili v Turčianskych Tepliciach v penzióne Anesis.

Prvé z nich bolo určené pre skupinu používateľov informačných technológií a zamerané na získanie vedomostí potrebných pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej a štátnej správy a s komerčnou sférou. Celá táto časť sa zrealizovala podľa programovej schémy projektu Priatelia z digitálneho sveta, ktorý vypracovala ZO na základe grantovej výzvy ÚNSS. Tento projekt zároveň finančne podporilo aj mesto Čadca. Počas troch dní boli účastníkom seminárov v tematicky zameraných blokoch prezentované nástroje, pomocou ktorých dokáže používateľ so zrakovým postihnutím elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej správy a s komerčnou sférou, a to všetko s asistenčným softvérom bez zrakovej kontroly. Účastníkom prednášok boli taktiež prezentované smartnástroje, ktoré eliminujú zrakový hendikep. Prednášajúci Peter Halada ukázal účastníkom seminárov základy práce s elektronickým občianskym preukazom, s elektronickým podpisom, portálom www.slovensko.sk, s dátovou schránkou, s nástrojmi využívajúcimi viacjazyčné weby, s novými službami SKN Mateja Hrebendu a s aplikáciami uľahčujúcimi každodenné situácie prostredníctvom smartfónu.

Druhá skupina účastníkov si vďaka finančnej podpore obce Skalité mohla vypočuť sériu prednášok venovaných základným sebaobslužným činnostiam, akými sú varenie, stolovanie, pranie, rozlišovanie farieb a materiálov, označovanie a identifikácia predmetov či techniky vyhľadávania padnutých predmetov. Tém sa zhostila Predsedníčka základnej organizácie Lýdia Oravcová. Prítomným názorne demonštrovala užitočné kompenzačné pomôcky, ktoré zvyšujú nezávislosť ťažko zrakovo postihnutého, a priblížila postupy, ktoré využije pri organizovaní vlastnej domácnosti.

Obe skupiny tak získali cenné informácie, ako zefektívniť používanie svojich smartzariadení a uplatniť osvedčené techniky, ktoré využívajú ľudia so zrakovým postihnutím pri prekonávaní každodenných bariér.

Príjemným spestrením vzdelávacích pobytov v čase voľna bola návšteva tamojšieho aquaparku a Parku Slávy.

Srdečná vďaka patrí grantovej komisii ÚNSS, mestu Čadca a obci Skalité za poskytnutie finančných prostriedkov, bez ktorých by sa tieto podujatia nemohli zorganizovať, a personálu penziónu Anesis za maximálne ústretové podmienky.