Biela pastelka 2018

V piatok 21. septembra 2018 sa na celom Slovensku po sedemnásty raz uskutočnila celonárodná verejná zbierka Biela pastelka. Do tejto akcie sa zapojila aj ZO ÚNSS Čadca, ktorá mala k dispozícii 1 300 pasteliek v troch mestách: v Čadci, Turzovke a Krásne nad Kysucou. Spinky v tvare bielej pastelky ponúkalo v uliciach miest a na pôde škôl 20 dobrovoľníckych tímov, ktoré pozostávali zo študentov z jedenástich partnerských škôl. Teší nás, že do zbierky sa opäť zapojilo Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke, ZˇŠ Mládežnícka v Krásne nad Kysucou, z čadčianskych škôl to boli SZŠ sv. Františka z Assisi, Gymnázium J. M. Hurbana, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, ZŠ Rázusova, ZŠ Komenského, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Podzávoz. Dobrovoľnícke tímy boli doplnené zodpovednými pedagógmi, členmi výboru ZO, členmi a sympatizantmi ZO ÚNSS Čadca.

Zbierku Biela pastelka 2018 hodnotíme ako úspešnú, pretože sa podarilo darcom rozdať sto percent pasteliek, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky nepochybne prispelo nasadenie dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestských informačných systémoch, v printových i elektronických médiách, takisto účasť predsedníčky ZO L. Oravcovej na partnerských školách na besedách so študentmi.

Podporou zbierky Biela pastelka ľudia prispeli na špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým v integrácii do spoločnosti. O priebehu zbierky spravodajsky informovali týždenníky My Kysucké Noviny a Kysuce. Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom Bielej pastelky podporili, mestám Čadca, Krásno nad Kysucou a Turzovka, partnerským školám a ich študentom, týždenníkom Kysuce a My Kysucké noviny, dobrovoľníkom a členom výboru.