Oslávili sme Deň nevidiacich

Čadčianska základná organizácia zorganizovala 13. novembra v Dome kultúry v Čadci slávnostnú schôdzu pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a Dňa nevidiacich.

Krátko po desiatej sa členom a hosťom prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová.

Slávnostnú atmosféru navodili kultúrnym programom študenti z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce. Po ich vystúpení sa ujali slova vzácni hostia. Na úvod sa členom prihovoril primátor mesta Čadca Milan Gura, ktorý pozdravil členov ZO a informoval o aktivitách vedenia mesta vedúcich k zlepšeniu podmienok pre svojich občanov.

Potom sa ujali slova príslušníci z integrovaného záchranného zboru zo žilinského krajského operačného strediska Jana Beniačová a Marek Čák, ktorí vystúpili s prednáškou zameranou na poskytovanie prvej pomoci pre občanov, ktorí sa ocitnú v tiesni a ohrození života. Priblížili fungovanie tiesňovej linky 112 a celého integrovaného záchranného systému. V praktickej časti ukázali techniky prvej pomoci, akými sú masáž srdca, umelé dýchanie, použitie defibrilátora, ktoré si vyskúšali aj niektorí naši členovia.

Členom sa prihovorila aj nová pracovníčka krajského strediska zo Žiliny Eva Machovská, ktorá v krátkosti poinformovala o aktuálnych aktivitách krajského strediska. K najdôležitejším okrem tých základných určite patrí preventívne vyšetrenie očí u predškolákov a načítavanie regionálnej tlače.

Záver patril priateľským rozhovorom a pozvánke členov na najbližšie podujatie, ktorým bude Novoročné stretnutie.