Vodiči jazdili ohľaduplnejšie

V pondelok 15. októbra sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice už po deviatykrát uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej ceste 1/11 od desiatej hodiny. Úlohy chodcov – figurantov prechádzajúcich cez cestu s bielou palicou sa zhostili členovia ZO ÚNSS Čadca Marián Kováč a Stanislav Kupka, ktorí v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych ciest. Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Máriou Gajdošovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov – hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom zas odmeňovali ohľaduplných šoférov, ktorí na signál bielou palicou zastavili. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

Ako jazdili v piatok vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie vyhodnotila na celú štatistiku pozorne dohliadajúca podpredsedníčka ZO ÚNSS Čadca Alena Drahňáková. Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu po signalizácii bielou palicou zareagovalo zastavením 83 vodičov. No opäť sa našli aj takí (bolo ich 19), ktorí z rôznych dôvodov nezastavili.

Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb.

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľnou pomôckou, ktorú využívajú nevidiaci pri svojom bezpečnom pohybe a orientácii v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože nevidiaci alebo slabozraký nemá ako zaregistrovať zastavenie auta a prípadné trúbenie alebo blikanie môže nevidiaceho zmiasť a bezohľadná jazda môže mať fatálne následky.