V novom roku opäť spolu

Peknou dlhoročnou tradíciou v našej základnej organizácii sú novoročné stretnutia. V tomto roku nám príliš neprialo počasie, ale aj napriek výdatnému sneženiu a silnému mrazu sa nás zišli takmer tri desiatky 3. januára v zasadačke Slovenskej pošty, aby sme sa mohli porozprávať, ako sme prežili záver minulého roka.

Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Program stretnutia bol voľný, neorganizovaný. Naplnili ho rozhovory medzi priateľmi, ktorí sa chceli stretnúť, porozprávať sa. Zaspievali sme si koledy, povedali pár vinšov v kysuckých nárečiach. Celé posedenie sa nieslo v rodinnej uvoľnenej atmosfére, ku ktorej prispelo aj občerstvenie z domácich zdrojov, ktoré priniesli viacerí členovia. Nuž a keď prišiel čas na rozlúčku, nikomu sa príliš nechcelo odísť, ale na poludnie po troch spoločne príjemne strávených hodinách sme sa rozišli so želaním, aby sme sa takto o rok znovu stretli.