Zhodnotili sme rok 2018

Ako vo väčšine základných organizácií, tak aj v tej našej sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 26. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila Hodnotiaca členská schôdza čadčianskej základnej organizácie. Veľmi potešila účasť, ktorá opäť prekonala 50 percent.

Krátko po desiatej pred štyridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka organizácie Lýdia Oravcová, aby zhodnotila rok 2018. Na pracovnom rokovaní sa zúčastnili aj metodička pre rozvoj spolkovej činnosti a členka Ústrednej rady ÚNSS Dušana Blašková a sociálna pracovníčka žilinského krajského strediska Eva Machovská.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze, boli členom postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie, ktoré boli schválené uznesením.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Dušana Blašková, ktorá pozdravila členov v mene Ústrednej rady. Vo svojom diskusnom príspevku sa venovala aktuálnym problémom a výzvam, ktorým ÚNSS v tomto období čelí. Členom predstavila niektoré novinky, ktoré ÚNSS zavádza na skvalitnenie svojich služieb – Fond individuálneho darcovstva, mailinglist členov v jednotlivých krajoch či inovovaný grantový program ÚNSS.

Nasledoval príhovor Evy Machovskej z krajského strediska, ktorá sa pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO a s uznaním sa zmienila aj o výsledkoch práce a postavení čadčianskej ZO. Následne sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala nové aktivity ÚNSS, medzi ktoré zaradila spoluprácu s LIONS CLUB Žilina, Múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a spoločné aktivity s VÚC Žilina.

Pár otázok členov sa týkalo vykonávania osobnej asistencie rodinným príslušníkom a zazneli informácie k aplikácii SKN COrvus.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2019 okrem iných opäť zahrnuli obľúbené novoročné posedenie, oslavy Dňa matiek i Dňa nevidiacich či grilovačka. Nevzdali sme sa ani Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a počítačových aktivít. Osvedčilo sa aj zorganizovanie relaxačno-rehabilitačného výletu v Liptovskom Jáne, takže aj tento rok výbor dostal za úlohu naplánovať podobný pobyt.

Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými boli zbierky Biela pastelka a Štvornohé oči, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke www.cadca.unss.sk, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Záverom treba skonštatovať, že pri členskej základni sme zaznamenali mierny pokles a určite by sme privítali jej nárast.