Aj deti so zrakovým postihnutím potrebujú kvalitné vzdelanie

V dňoch 17. a 18. júna 2019 zorganizovala Základná organizácia ÚNSS Čadca v hoteli Bystričan a v CVČ Stará Bystrica podujatie, ktorého cieľom bolo ponúknuť rodičom detí so zrakovým postihnutím nášho regiónu komplexné informácie o prístupných spôsoboch vzdelávania. Pri príprave i realizácii sme postupovali podľa programovej schémy projektu s názvom Ak chcem byť úspešný, musím byť vzdelaný, ktorý vypracovala ZO na základe grantovej výzvy ÚNSS.

Úvodný deň bol venovaný prednáškam renomovaných tyflopédov z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spojenej školy internátnej v Levoči (CŠPP SŠI) Mgr. Štefana Dredana a PaedDr. Jozefa Hluboviča. Obaja pedagógovia veľmi podrobne rozobrali problematiku zrakového postihnutia v rámci školského systému a veľmi otvorene poukázali na najväčšie rozdiely medzi inkluzívnym vzdelávaním a vzdelávaním na špeciálnych školách pre deti so zrakovým postihnutím. Rodičia tak získali ucelené informácie z oblasti legislatívy, tyflopedagogiky, tyflodiagnostiky a kompenzácií, ktoré im orientáciu v problematike a samotný výber vzdelávacej inštitúcie uľahčia. Takisto dostali cenné rady, ako sa vyhnúť častým a niekedy fatálnym chybám, ktoré neraz negatívne ovplyvnia celý vzdelávací proces dieťaťa so zrakovým hendikepom. Veľmi zaujímavá bola živá diskusia medzi rodičmi a špecialistami z CŠPP SŠI, ktorá ukázala opodstatnenosť takýchto stretnutí, keďže pomohla vyriešiť aj niektoré konkrétne prípady. Tyflopedagógovia kládli veľký dôraz na to, aby rodičia u svojich detí v maximálnej možnej miere podporovali samostatnosť a nezávislosť a rozvoj ich zručností. Z tohto dôvodu im odporučili využívať služby krajských stredísk ÚNSS, kde im poskytnú profesionálnu metodickú aj praktickú pomoc a kde môžu využiť široké spektrum sociálnych služieb zameraných na elimináciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Zaujímavý pohľad na inkluzívne vzdelávanie priamo z praxe priniesla aj Mgr. Janka Kadášová, špeciálna pedagogička zo ZŠ v Starej Bystrici. Počas jej prednášky sa v miestnom Centre voľného času pri ZŠ Stará Bystrica venovala deťom dobrovoľníčka Bc. Ivana Sobolová, ktorá si zaslúži absolútne uznanie za to, akým spôsobom dokázala tento špecifický detský kolektív zaujať. Zvlášť, ak vezmeme do úvahy, že sa deti videli po prvýkrát.

Po ukončení odbornej časti a krátkom oddychu boli pre deti pripravené pestré voľnočasové aktivity. Príjemná bola návšteva tamojšieho detského ihriska, vychádzka do Lesoparku Lány i prehliadka Slovenského Orloja v Starej Bystrici. Druhý deň bol venovaný návšteve blízkeho Skanzenu Vychylovka, kde si malí výletníci užili jazdu cez kysuckú dedinu na parnom vláčiku. Očarila aj návšteva múzea historických parných rušňov a prehliadka makiet premávajúcich historických vlakov.

V čase vrcholiacich tropických horúčav sa celá výprava presunula do blízkeho Krásna nad Kysucou, kde je nová supermoderná hokejová hala MM Aréna. Tu sa všetci najskôr schladili pri prehliadke ľadovej plochy a potom nasledovala návšteva tamojšieho (pre deti vskutku príťažlivého) detského kútika. Tu sme sa neplánovane zdržali, ale bol to aspoň dobrý priestor na zhodnotenie celého podujatia.

Veľmi nás potešila odozva mamičiek a vyjadrenie ich priania, aby sa takéto podujatie zopakovalo a najlepšie čo najskôr. Za deti to najvýstižnejšie vyjadril štvorročný Adamko, ktorý je pripravený prísť už najbližší víkend. Nuž, je to pre nás – organizátorov veľká výzva. Všetko však bude závisieť od finančných možností. Aj preto patrí srdečná vďaka grantovej komisii ÚNSS za poskytnutie prostriedkov, bez ktorých by toto podujatie nebolo možné zorganizovať. Rovnaká vďaka patrí aj ZŠ Stará Bystrica za maximálnu ústretovosť a personálu hotela Bystričan za vytvorenie domáckeho prostredia.

Z vyjadrení mamičiek:

„Veľmi sme sa tešili na projekt, na iné maminy s deťmi a na pripravený program. Bolo to všetko perfektné… Vyšlo nám počasie, ubytovanie, strava, výlety po okolí aj prednášky boli skvelé. Veľmi zaujímavá a užitočná bola prednáška a následná diskusia s pedagógmi z Levoče, s maminami aj pani Oravcovou. Poskytli nám veľmi aktuálne informácie o vzdelávaní, pomôckach, o možnostiach, ako čo najlepšie pomôcť svojmu dieťaťu doma i v škole. Zoznámila som sa so skvelými mamičkami a ich ratolesťami. Večer sme mali názornú ukážku používania čítačiek, lúp, zošitov, ale aj detských hier určených práve pre deti so zrakovým postihnutím. Veľmi pekne ďakujem Pánu Bohu a všetkým, ktorí tento úžasný projekt pre nás pripravili. Veľmi sa tešíme na REPETE,“ ďakuje Petra Škorvánková z Oščadnice, mama sedemročnej slabozrakej Lenky.

„Tento projekt nemal naozaj žiadnu chybu. Všetko bolo zorganizované do detailov a na veľmi vysokej úrovni. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a hlavne poučné. Môj syn Adamko bude mať čoskoro 5 rokov a budúci rok by som ho chcela zaradiť do predškolského zariadenia. Som veľmi vďačná za to, že som získala odpovede na svoje otázky ohľadom tejto problematiky, za to, že my – rodičia sme sa mohli porozprávať, vymeniť si skúsenosti a rady, ako aj vyskúšať si pomôcky a hry pre deti so zrakovým postihnutím, čo bolo pre mňa niečo úplne nové a veľmi zaujímavé. Bola som milo prekvapená, koľko toho pre tieto detičky existuje. Vôbec za stretnutie a spoznanie týchto mamičiek som veľmi vďačná. Aj po skončení projektu sme naďalej v kontakte, čo je pre mňa veľkým prínosom. Chcela by som sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí tento projekt zorganizovali a hlavne Pánu Bohu za pekné počasie a za všetkých, čo sme sa tam zišli. Za organizátorov, mamičky aj detičky, pretože sú to všetko skvelí ľudia s veľkým srdiečkom a je dar stretnúť v živote takých ľudí.“ Eva Gregušová zo Skalitého, mama Adamka, ktorý má zvyšky zraku.

Z atmosféry podujatia

CVČ Stará Bystrica
Fotografia: CVČ Stará Bystrica
Deti zaujali makety vláčikov
Fotografia: Deti zaujali makety vláčikov
Janka Kadašová zo ZŠ Stará Bystrica a predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová
Fotografia: Janka Kadašová zo ZŠ Stará Bystrica a predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová
Mamičky a nové poznatky v práci so ZP deťmi
Fotografia: Mamičky a nové poznatky v práci so ZP deťmi
Návšteva skanzenu vo Vychylovke a jazda vláčikom
Fotografia: Návšteva skanzenu vo Vychylovke a jazda vláčikom
Šantenie vo fontáne v Starej Bystrici
Fotografia: Šantenie vo fontáne v Starej Bystrici