Biele palice na čadčianskych cestách

Doprava a biela palica. Spojenie, ktorého úlohou je už celé desaťročia zaisťovať bezpečnosť na cestách. Áut aj chodcov. A viete, že práve biele palice, ktorými na parížskych križovatkách policajti riadili premávku, inšpirovali Guille d´Herbemontovú? Vďaka nej sa v 1. polovici 20. storočia stala biela palica ochranným znakom nevidiacich v dopravnom ruchu, pomôckou pri samostatnom pohybe, „predĺženou rukou“ nevidiaceho, pomocou ktorej dokáže identifikovať prekážky, štruktúru a kvalitu povrchu, upozornením nielen vidiacich chodcov, ale aj vodičov na prítomnosť človeka so zrakovým postihnutím.

Adresátov tohto upozornenia sme na cestách hľadali v utorok 15. októbra, kedy sme si už po 10. raz dopravno-výchovnou akciou pripomenuli Svetový deň bielej palice. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolu s hliadkami Policajného zboru obsadila celkovo 54 priechodov pre chodcov v 49 mestách po celom Slovensku. Medzi nimi aj jeden čadčiansky.

Signalizácia bielou palicou
Fotografia: Signalizácia bielou palicou

V Čadci sme zvolili priechod pre chodcov na jednej z našich najfrekventovanejších ciest, a to 1/11. Úderom deviatej hodiny sme našim členom Mariánovi Kováčovi a Stanislavovi Kupkovi rozdali úlohy figurantov – chodcov s bielou palicou, ktorí v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali na druhú stranu vozovky. Dobrovoľnícky tím dopĺňali Štefka Sobolová a Anna Adamusová. Tie spolu s hliadkou chválili a karhali – ohľaduplných šoférov, ktorí po signalizácii bielou palicou dali chodcovi prednosť, odmenili drobným darčekom, hriešnikov upozorňovali na priestupok a odovzdávali im informačné letáky.

Na druhú stranu vozovky
Fotografia: Na druhú stranu vozovky

A ako jazdili v utorok vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie vyhodnotila podpredsedníčka našej základnej organizácie Alena Drahňáková, ktorá na celú štatistiku po celý čas pozorne dohliadala. Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu, ktorý naši členovia dávali najavo tým, že zdvihli bielu palicu vodorovne pred seba do výšky pása na 3 – 5 sekúnd, reagovalo zastavením 115 vodičov. Tých, ktorí nášmu figurantovi na priechode pre chodcov prednosť nedali, sme tento rok napočítali 33.

S bielou palicou v Čadci
Fotografia: S bielou palicou v Čadci

Pevne veríme, že skóre s 2020 bude ešte lepšie! My vás nevidíme, ale ďakujeme, že vy vidíte nás!