Zbilancovali sme rok 2020

Pandémia koronavírusu poriadne „zamávala“ plánmi všetkých zložiek ÚNSS vrátane čadčianskej základnej organizácie. Keďže v roku 2020 boli výročné členské schôdze pre nepriaznivú situáciu zrušené, na možnosť bilancovať našu činnosť sme si museli počkať viac ako rok.

Vo štvrtok 8. Júla sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila výročná členská schôdza čadčianskej ZO. Veľmi nás potešila účasť, ktorá dosiahla takmer päťdesiat percent.

Krátko po desiatej pred tridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka organizácie Lýdia Oravcová, aby zhodnotila uplynulé obdobie. Na pracovnom rokovaní sa zúčastnila aj Erika Kanátová, vedúca žilinského krajského strediska.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze boli členom postupne na posúdenie predložené materiály, mapujúce uplynulé obdobie, a kandidátka do štruktúr ÚNSS na nové volebné obdobie, ktoré bolo po diskusii uznesením schválené. Predsedníčkou čadčianskej organizácie sa jednomyseľným hlasovaním novozvoleného výboru opäť stala Lýdia Oravcová. K stabilným členom Petrovi Haladovi, Márii Gajdošovej a Alene Drahňákovej boli zvolení noví členovia výboru: Eva Gregušová, Petra Škorvánková a Stanislav Kupka. Do kontrolnej komisie k Jánovi Gajdošovi a Terke Belešovej členovia zvolili Miroslavu Kubalíkovú.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Erika Kanátová, ktorá pozdravila členov ZO v mene predsedu ÚNSS Branislava Mamojku. Následne sa pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO a s uznaním sa zmienila aj o výsledkoch našej práce a našom postavení. Vo svojom príhovore sa už venovala aj aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala opätovne naštartované aktivity ÚNSS, a to Program individuálneho darcovstva a meranie zrakových parametrov detí od troch do šesť rokov, ktorý pracovníci krajských stredísk realizujú pod hlavičkou Zdravé oči už v škôlke. Zopár otázok členov sa týkalo poskytovania úľav, ktoré sa dajú uplatniť pri cestovaní v mestskej a prímestskej verejnej doprave.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov, aj preto sa do plánu práce na rok 2021 okrem iných opäť pripísali obľúbená grilovačka a oslavy Dňa nevidiacich, nevzdali sme sa ani počítačových aktivít. Tento rok je vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu špecifický a na tieto okolnosti musel reflektovať aj náš výbor. V tomto roku sme sa zapojili do dvoch grantových výziev ÚNSS: prvý s názvom Na slovíčko… sa začal realizovať v on-line prostredí, druhý projekt sa volá Dotknúť sa prírody a radi by sme ním urobili radosť našim najmenším členom. Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke www.cadca.unss.sk, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú, ale určite by sme privítali jej nárast.