Opäť sme sa stretli

Po nedávnej výročnej členskej schôdzi, ktorá sa niesla v pracovnom duchu, sme si 28. júla dopriali stretnutie menej formálne. Za ukážkového počasia sme strávili deň na spoločensko-osvetovom podujatí v Reštaurácii Possession na okraji Čadce. Svojím veľkým detským ihriskom očarilo najmä našich najmenších členov, nás starších si získala príjemným a tichým prostredím.

Úvodné slovo patrilo našej predsedníčke Lídii Oravcovej, ktorá nás oboznámila v skratke s aktivitami našej základnej organizácie v tomto roku. Venovala sa (v našich radoch vždy prítomnej) problematike priestorovej orientácie a chôdze so sprievodcom, potom sa preberali otázky najhorúcejších legislatívnych zmien platných od 1. júla t. r.

Po informačne výdatnom úvode sme sa zo slnečnej terasy premiestnili do vnútorných priestorov na chutný obed. Sprevádzala ho debata o našich radostiach i starostiach, ale zaujala aj demonštrácia niektorých  užitočných technických „vychytávok“, ktoré odprezentoval na slovo vzatý odborník Marián Kováč.

Skupinka našich členov
Skupinka našich členov
Predsedníčka pani Oravcová víta členov
Predsedníčka pani Oravcová víta členov
Deti si užívajú detské ihrisko
Deti si užívajú detské ihrisko

Bol to príjemne strávený čas, veď kvôli korone sme sa takto spoločne stretli až po roku. Všetci veríme, že ďalšie už zažijeme oveľa skôr.

Srdečne ďakujeme mestu Turzovka, ktoré naše vydarené podujatie podporilo.