Škola hrou

Núteného on-linu už bolo dosť, povedali sme si na výborovke, a najmenším členom ZO Čadca sme v období letných prázdnin pripravili študijný plán a dopriali krátke hravé „vyučovanie“ v lone oravskej prírody. Počas trojdňového pobytu sme si vďaka zrealizovanému projektu Dotknúť sa prírody podporeného z grantu ÚNSS a mestom Čadca my dospelí zopakovali a deťom odhalili, ako pomocou zraku, hmatu a čuchu môžu rozoznávať jednotlivé druhy lúčnych kvetov, listnatých a ihličnatých stromov. Tým ale poznávanie lesa nekončilo! Hľadali a nachádzali sme huby (viaceré druhy jedlých hríbov, suchohríbov, kozákov a masliakov, ale pritrafil sa i nejedlý hríb červený a na vlhkejších miestach dokonca podhríb žlčový), oberali maliny a čučoriedky. Niekoľko lekcií bolo zameraných na počúvanie a identifikáciu tamojšieho vtáctva, niekoľko na orientáciu v prírodnom prostredí.

Večer sme si posedeli na terase, my sme sa zhovárali a deti si vytiahli spoločenské hry. Okrem iného sme mali reliéfne pexeso z dielne Slovenskej biblickej spoločnosti (dokonca aj s návodom v Braillovom písme). takže naši malí hráči museli prstami na kartičke nájsť napr. hviezdu, holubicu, rybu, ťavu či iné symboly a pospomínať si, kde v Písme je o nich zmienka. Tí, ktorí už z I. stupňa základnej školy vyšli dávnejšie, mali, pravdaže, iné hry, skôr také kreatívne, rolové.“

Viete, kde v Biblii je zmienka o holubici, ovečke či rybe?

Autor: Eva Gregušová

Druhý deň sme zasvätili prechádzke po lesníckom náučnom chodníku v Oravskej Lesnej. Vzhľadom na priveľkú vekovú pestrosť turistov (od 3 a pol roka až po viac než 70) sme všetkých 40 zastavení nezvládli, ale so vznikom a ochranou lesa sme sa oboznámili. Vďaka náučným tabuliam a ukážkam si deti mohli prezrieť, ako sa od seba odlišuje kôra jednotlivých stromov, čo sa skrýva pod pojmom „letokruhy“, či aké tvary majú listy. Voňavý a mäkkým prekvapením bol pre ne mach, dokonca podstatne väčším, keď zistili, že je domovom mikroskopických živočíchov.

Pravdaže, vynechať kilometre Oravskou lesnou železnicou, to by nám nik z výletníkov neodpustil. Navyše by sme prišli aj o stretnutie so Snehulienkou, Červenou čiapočkou, Pinocchiom a mnohými ďalšími obyvateľmi lesa.

Taktilné pexeso holubica, ovečka, ryba
Taktilné pexeso holubica, ovečka, ryba

Výletníci na stanici Oravskej lesnej železnice

Autor: Eva Gregušová

Deti už tých príležitostí vidieť naživo zvieratká, skúsiť sa o ne postarať či pohrať sa s nimi, nemajú toľko, a to ani tie, ktoré bývajú na dedine, preto mali obrovský zážitok aj z toho, keď podišli ku kačkám, ovečkám a teliatkam, pre tie menšie deti to bola úplne nová skúsenosť.

V projektovom duchu nás čaká ešte trošku administratívy, ale už teraz vieme, že na zoznam prínosov určite pripíšeme okrem letného vzdelávania detí, aj priestor na výmenu rodičovských skúseností a povzbudenie pre súrodencov nevidiacich a slabozrakých detí, ktorým dobre padlo presvedčiť sa, uvedomiť si, že v tom nie sú sami.

Výletníci pri stanici železničky
Výletníci pri stanici železničky