Hurá jar!

Teplé slnečné lúče vytiahli zo štyroch stien aj nás. Ak sa nazdávate, že im to dalo veľa práce, ste na omyle. Pozvanie na turistiku sme prijali bez váhania, pretože pohyb i kolektív nám už poriadne chýbali.

Sobota 26. marca bola ako z rozprávky, preto sme sa z Dedovky vydali turistickým chodníkom až na vrchol Veľkej Rače. Cestu sme si spríjemňovali rozhovormi (deti si zverovali zážitky zo školy, my dospelí sme si vymieňali rodičovské skúsenosti), spoločne sme obdivovali prírodu, počúvali zvuky vtákov a poznávali rastlinky.

 

Členovia ZO Čadca

Členovia počas krátkej prestávky pri výstupe na Veľkú Raču

 

Ujsť sme si nenechali ani preliezky, ani 16 metrov vysokú rozhľadňu, ktorá bola počas otvorenia zimnej sezóny 2019 pokrstená snehovou guľou, ani Kaplnku sv. Tadeáša, kde sme chvíľku zotrvali v tichej modlitbe.

 

Deti pri Kaplnke sv. Tadeáša

Najmenší členovia pred kaplnkou na Veľkej Rači – Dedovke

Pýtate sa  na našu spiatočnú cestu? Veru nik z obyvateľov Oščadnice na ňu tak skoro nezabudne. Celou dolinou sa ozýval náš smiech a výskanie – na vrchu sa totiž miestami ešte držal sneh, takže sme to vzali, takpovediac, polyžiačky. A keďže deti zvládli turistiku bez reptania, zaslúžili si odmenu  v podobe horúcej čokolády a pizze.

A hoci ako každé naše stretnutie, ani toto nebralo konca, predsa len sme sa napokon pobrali každý svojou stranou. Spoločné plány na najbližšie obdobie sme zosnovali po ceste ?