Prišiel čas osláviť Deň Matiek

Indovia v októbri, Rusi na konci novembra, Európania a Američania v máji. Jedno kedy, matky si vekmi v každej kultúre vyslúžili úctu a lásku, a preto si ich deň pripomíname na celom svete na každom kontinente, takmer v každej krajine.

Poznáte ale jeho históriu?

Počiatky tohto sviatku siahajú až do antiky, k starým Egypťanom, Grékom a Rimanom, ktorí oslavovali bohyne plodnosti a materstva a počas každoročného vítania jari ďakovali za zrodenie života. Tak ako mnohé pohanské sviatky, aj tento inšpiroval predstaviteľov cirkvi a postupne sa súčasťou kresťanského kalendára stal Deň Matky Božej, počas ktorého sa ľudia vyberali domov, aby zdali hold matke. Nebeskej i pozemskej. A hoci sa tradícia na niekoľko desaťročí z ľudskej pamäti vytratila, Anglicko a Škótsko počas 17. storočia sviatok opätovne vzkriesilo (pripadol na štvrtú nedeľu veľkého pôstu) a s výnimkou obdobia svetových vojen sa teší obľube všetkých generácií dodnes.

 

Vystúpenie najmenších členov ZO Čadca a ich rodičov.

Deti si pre mamky a staré mamky pripravili pestrý program a zároveň si vyskúšali vystupovať pred publikom

 

A veru ani naša ZO z radu nevyčnieva. Tohtoročné oslavy sme spestrili recitáciou, spevom a hrou na hudobné nástroje, ktoré si pre mamy, staré mamy, ale i ostatných členov s pomocou svojich súrodencov a rodičov pripravili naši najmenší. Po odspievaní poslednej piesne, venovanej Nebeskej Matke Panne Márii, rozdali všetkým prítomným darček, ktorý spolu vyrábali na Tvorivých dielničkách našej ZO, s povzbudivým odkazom zo Sv. Písma: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“.

 

Primátor Čadce spolu s predsedníčkou ZO Lýdiou Oravcovou.

 

Medzi obdarovanými bol aj náš čestný hosť, primátor Čadce Ing. Milan Gura, ktorý tiež mamám a starým mamám venoval malú pozornosť.