Vodiči v Čadci sa zlepšili

Vo štvrtok 13. októbra sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice už po trinásty raz uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej ceste 1/11 od deviatej hodiny. Úlohy chodcov – figurantov prechádzajúcich cez cestu s bielou palicou sa ako tradične ujali členovia ZO ÚNSS Čadca Marián Kováč a Stanislav Kupka, ktorí v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych ciest.

 

Figurant prechádza cez priechod pre chodcov.

 

Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Alenou Drahňákovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov – hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom zas odmeňovali ohľaduplných šoférov, ktorí na signál bielou palicou zastavili. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

 

Ako jazdili v utorok vodiči v Čadci?

 

Pozitívne je, že oveľa lepšie ako za ostatný rok. Avšak aj tak sa našlo 18 vodičov, ktorí na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez prechod po signalizácii bielou palicou vôbec nereagovali. Na druhej strane ochotne zastavilo 116 vodičov.

Nesplnil sa tak dobromyselný odhad jedného z policajtov pred začatím akcie, že všetci vodiči budú ohľaduplní a vzorne reagovať na chodca s bielou palicou kráčajúceho po prechode. Jeho predpoklad pramenil hlavne z toho, že dopravno-preventívna akcia Biela palica mala výraznú mediálnu podporu a tiež z toho, že v Čadci sa daná akcia stáva už pomaly tradíciou. Veríme preto, že táto osvetová aktivita prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci ľudia, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb.

 

Muž s bielou palicou prechádza cez cestu.

 

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využíva úplne nevidiaci človek alebo človek so zvyškom zraku na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím nemajú ako zaregistrovať zastavenie auta. Prípadné trúbenie alebo blikanie ich môže iba zmiasť a bezohľadná jazda môže skončiť fatálne.