Aj tohtoročný Deň nevidiacich sa niesol v priateľskom duchu

Mnohé kapitoly dejín píše náhoda. Podpísala sa aj pod tú, ktorá približuje začiatky systematického vzdelávania nevidiacich ľudí. Hneď prvé riadky totiž hovoria o tom, ako sa Valentin Haüy (čítaj Oj) jedného pekného dňa v roku 1771 zastavil na obed v kaviarni na námestí de la Concorde v Paríži a nechtiac sa stal svedkom pouličnej cirkevnej slávnosti svätého Ovídia, kde  ľudia z hospicu pre nevidiacich v smiešnych čiapkach a veľkých kartónových okuliaroch plnili príkaz a trápili rôzne hudobné nástroje. Výsledok? Ponižujúce vystúpenie a zvuky urážajúce sluch. Valentin Haüy bol pohoršený, znechutený a rozhodol sa, že tomu treba urobiť rázny koniec.

Druhý výrazný impulz pre dozrievajúcu myšlienku  prišiel v máji 1784, keď mu mladý nevidiaci žobrák poďakoval za mincu. Podľa zvuku presne určil jej nominálnu hodnotu, čo Haüyovi vyrazilo dych a utvrdilo ho v domnení, že nevidiaci ľudia sa sluchom môžu naučiť naozaj veľa.

Z onoho žobráka sa stal prvý Haüyov žiak. Vytvoril pre neho abecedu reliéfnych písmen, úspešne ho učil čítať a postupne spracovával, dnes by sme povedali, metodiku. Vo februári 1785 založil vďaka podpore Filantropickej spoločnosti ústav pre mladých slepcov, štedrá ruka Ľudovíta XVI ho pomohla  rozšíriť a prerobiť  na Kráľovský ústav pre nevidiace deti. Rozvrh bol naozaj plný: okrem  teoretického vzdelávania sa žiaci zdokonaľovali aj v manuálnych zručnostiach, ako sú  pradiarenstvo a kníhtlač. Počas francúzskej revolúcie ústav prevzal štát a stal sa Národným inštitútom pre nevidiacich robotníkov.

Chýry o pokrokoch, ktoré Valentin Haüy so svojimi nevidiacimi žiakmi dosiahol, pomerne rýchlo prekročili hranice Francúzska, preto vás určite neprekvapí, keď vám poviem, že v  septembri 1806 sa na pozvanie ruského cára Alexandra I. presťahoval do Petrohradu , aby tam založil školu pre nevidiacich.

Do Paríža sa vrátil v roku 1817 a posledné roky svojho života strávil u svojho brata René Just Haüya, ktorý je mimochodom považovaný za zakladateľa modernej mineralógie. Pán a pani Haüyovci veru mali byť na čo pyšní!

Osud sa s Valentinom Haüyom priveľmi nemaznal, napriek tomu sa však nepretržite zasadzoval za  vzdelávanie nevidiacich ľudí a svojou vytrvalou prácou položil pre jeho rozvoj pevné základy. Na počesť tohto muža sa deň jeho narodenia, t. j. 13. november, stal Dňom nevidiacich.

 

Skupina ľudí sleduje kultúrny program.

Deň nevidiacich v Čadci

 

My v čadčianskej základnej organizácii by sme sa prepadli od hanby, keby sme si narodeniny človeka takéhoto rangu nepripomenuli. Preto sme sa 15. novembra stretli v Dome kultúry v Čadci. Päťdesiatku členov a hostí privítala predsedníčka ZO Lýdia Oravcová básňou, po poetickom úvode ich však opäť postavila na pevnú zem. Pripravila si pre nich totiž minikvíz – aby preverila, či pri príhovoroch dávajú pozor,  aké sú ich znalosti, či im počas dvoch rokov pandémie nevyfúklo z hláv významné medzníky histórie hnutia nevidiacich. Veruže sa ukázalo, že nejaké vetry tam duli, ale kolektívnou pamäťou sme to predsa len nejako pozliepali a zachránili si česť. Stretnutie sa teda obišlo bez škandálu ?

Potom sa študenti z Gymnázia J. M. Hurbana chopili hudobných nástrojov a spevom a tancom nám zlepšili náladu.

 

Skupina stredoškoláčok - jedna hrá na klavíri, ostatné spievajú.

Po nich sa k slovu dostala Jana Grešáková z čadčianskeho regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, ktorá si pre nás tentokrát pripravila zaujímavú a najme pozitívne ladenú prednášku o zdravom životnom štýle u seniorov a o aktívnom starnutí. Novinky  z kuchyne ÚNSS priniesla vedúca žilinského krajského strediska, Erika Kanátová, mimochodom príjemne prekvapená našou omladenou členskou základňou. Čadčianski ZO-čkári sa na „maškrty“ hneď vrhli a hneď si aj dohodli osobné konzultácie. Záver stretnutia patril drobným darčekom, ktoré si pre členov a hostí nachystal výbor ZO, priateľským rozhovorom a predvianočným prianiam.