Vodiči sa po roku opäť zlepšili

Na 42 priechodoch po celom Slovensku sa vo štvrtok 12. októbra pri príležitosti Svetového dňa bielej palice už po štrnásty raz uskutočnila dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej ceste 1/11. Počas dvoch  hodín sa po deviatej úlohy chodca – figuranta prechádzajúceho cez cestu s bielou palicou zhostil Marián Kováč, dobrovoľník  z čadčianskej zočky a na jeho bezpečnosť dohliadajúca príslušníčka policajného zboru.

Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Mirkou Kubalíkovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov – hriešnikov na ich prehrešok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom zas odmeňovali pozorných šoférov, ktorí na znamenie bielou palicou zastavili. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

 

Muž prechádza cez priechod, za nim ide policajtka, osobné auto zastavilo.

Dopravno-preventívna akcia Deň bielej palice v Čadci

 

Ako jazdili v piatok vodiči v Čadci?

 

„Pozitívne je, že opäť lepšie ako za ostatný rok,“ zhodnotila na štatistiku  dohliadajúca Alena Drahňáková. „Avšak aj tak sa našlo 18 vodičov, ktorí na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez prechod po signalizácii bielou palicou vôbec nereagovali. Na druhej strane ochotne zastavilo 151 vodičov,“ zhrnula bilancovanie funkcionárka čadčianskej ZO.

„Potešiteľné je, že trend je aj naďalej zlepšujúci sa, keďže oproti minulému roku bol počet zodpovedných vodičov vyšší o 3 percentá. Možno k tomuto dobrému výsledku napomohlo aj to, že dopravno-preventívna akcia Biela palica mala výraznú mediálnu podporu a tiež aj to, že v Čadci sa daná akcia stáva už pomaly tradíciou. Veríme preto, že táto osvetová aktivita prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci ľudia, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb,“ uzavrel Marián Kováč.

 

Dobrovoľníčka za asistencie príslušníka polície odmeňuje drobným darčekom vodiča v aute.

Väčšina vodičov počas Dňa bielej palice bola pozorná

 

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využíva úplne nevidiaci človek alebo človek so zvyškom zraku na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím nemajú ako zaregistrovať zastavenie auta. Prípadné trúbenie alebo blikanie ich môže iba zmiasť a bezohľadná jazda môže skončiť fatálne.