Deň nevidiacich osvetovo aj s Haüyom, aj proti kriminalite

Jeseň sa nám ukázala v plnej paráde a nás opäť čakala tradičná úniácka akcia. Príjemným kultúrno–vzdelávacím posedením sme si pripomenuli svetový deň Bielej palice, ktorý pripadá na deň 15.10., a predovšetkým Deň nevidiacich slávený každoročne dňa 13.novembra na počesť narodenia zakladateľa prvého Ústavu pre nevidiacich v Paríži Valentína Haüya. Tento deň si pripomíname od roku 1946 a jeho mottom je pozdvihnúť kvalitu života ľudí so zrakovým postihnutím. V tomto duchu sa stretnutie 14. 11. v čadčianskom Dome kultúry nieslo.

 

Úvodná reč patrila predsedníčke ZO Čadca Lýdii Oravcovej, ktorá nás úctivým príhovorom privítala. O kultúru v tento deň veru nebola núdza. Postarali sa o ňu šikovní žiaci z Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci. pod vedením pani profesorky Krelovej.

Naše srdcia pookriali pri vystúpeniach v hre na klavír, heligónku, husle, či gitaru. K tomu sa pridal aj nádherný spev v podaní mladých talentov. Bolo to naozaj dojímavé vystúpenie, o čom svedčili aj „slzy na krajíčku“ nadšených poslucháčov.

Okrem potešenia pre uši tiež pripravili sladké a slané občerstvenie, takže si prišli na svoje aj naše chuťové poháriky. Naša predsedníčka im veľmi pekne poďakovala za vystúpenie a nás čakali viaceré prejavy.

 

3 študentky - dve spievajú, jedna hrá na klavíri.

Šikovní žiaci z Gymnázia v Čadci nás potešili svojím hudobným vystúpením.

 

Pracovníčka Krajského strediska ÚNSS v Žiline prečítala príhovor nového predsedu ÚNSS Jána Podolinského, v ktorom nás informoval o nových skutočnostiach v oblasti pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím. Nechýbalo ani jeho poďakovanie za našu doterajšiu pracovnú činnosť a následné povzbudenie do ďalšieho „boja“.

Predstavil sa aj ďalší vážený hosť, a to pán zástupca primátora Čadce Pavol Holeštiak. Rozprával o podpore zo strany mesta pre organizáciu a poprial nám veľa úspechov do ďalších aktivít.

 

Ďalším bodom programu bola prednáška, ktorú si pripravila pani Marcela Voreková z Mestskej polície v Čadci. Rozprávala nám o súčasných metódach podvodníkov, pričom venovala špeciálnu pozornosť on-line podvodom. Poučila nás, ako sa voči tomu účinne chrániť. V následnej diskusii odpovedala na mnoho otázok, napríklad o parkovacích miestach pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.

 

Na fotografii sú 3 ženy, z toho jedna z nich je policajtka v uniforme.

Pani policajtka z MP v Čadci nás poučila o on-line bezpečnosti.

 

Pozdraviť prišla aj pani predsedníčka Krajskej rady ÚNSS v Žiline, Adriana Bražinová, ktorá  vrúcne poďakovala za našu doterajšiu prácu.

O činnosti Krajského strediska Žilina informovala pracovníčka pani Bernadeta Cingelová, ktorá sa potom záujemcom venovala  v rámci individuálneho poradenstva.

My sme zatiaľ zdieľali naše starosti i radosti a pochutnávali si na pripravených dobrotách.

Takto pekne spoločne sme ukončili naše príjemné posedenie a nadchnutí, informovaní a pohnutí novým zážitkom vrátili sa do koľaji všedných dní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto stretnutí, a tak nám spestrili jedno pekné jesenné dopoludnie.