Prvé stretnutie v novom roku

Blížil sa 4. január a my už sme vedeli, že sa v čadčianskej zočke niečo chystá. V tento deň má Louis Braille výročie a my naň určite nezabudneme. Veď práve vďaka nemu môžeme čítať, i keď naše oči neslúžia možno tak, ako si prajeme. Áno, pomohol nahradiť deficit zrakových zmyslov u viacerých  a my mu za to chceme vzdať patričnú úctu. Napríklad aj posedením, kde nechýbala spomienka na tohto velikána.

Nadišiel deň „D“. Spoločne sme sa stretli, usadili a čakali, čo sa bude diať.

 

Hromadný záber do miestnosti - za stolmi v skupinách sedia ľudia.

Spoločne tu sedíme a čakáme, čo sa bude diať.

 

Privítala nás pani predsedníčka Lýdia Oravcová milým príhovorom, v ktorom nám popriala aj všetko dobré do Nového roku a hlavne veľa Božieho požehnania. Ďakujeme, určite ho budeme potrebovať. Spomenula tu aj Louisa Brailla a jeho prínos pre náš nevšedný život. Za to, že významne nevidiacim ľuďom uľahčil prístup k rôznym informáciám, mu bude ešte mnoho ďalších generácii určite povďačných.

Nasledovalo kultúrne predstavenie, ktoré si pripravili naše deti. Keďže sme sa ešte stále nachádzali vo vianočnom období, zvolili práve túto tému. Potešili nás krásnymi koledami, básňami, či hrou na hudobné nástroje. Všetci uznali, že im to na tých klávesoch, akordeóne, či heligónke ide a svojim programom tiež poukázali na pravý význam Vianoc.

 

Chlapec hrá na heligónke.

Peťo nám predvádza svoj repertoár na heligónke.

 

Oslávili a privítali narodenie Ježiška nielen ako milú spomienku, ale priamo Ho pozvali, nech sa narodí i v našich srdciach. Nasledovalo pohostenie a čas na vzájomné rozhovory, počas ktorých sme sa mohli dosýta vyrozprávať. Veď často práve u tých, ktorí majú podobné starosti, nachádzame najväčšie pochopenie a radu do života. Nechýbalo ani príjemné hudobné spestrenie hrou na heligónke v podaní Peťka Lucáka. Predstavil nám aj ďalšie vianočné koledy, ktoré už má v svojom repertoári. Nakoniec sa všetci v dobrom rozišli a už teraz sa tešia na ďalšie úniácke stretnutia v nastávajúcom  roku.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave týchto posedení a hlavne detičkám, že nám venovali kúsok svojho času a prekvapili nás pekným vianočným programom.