Bilancovanie, plánovanie a reštart

Do týchto troch slov by sa dala zhrnúť členská schôdza čadčianskej základnej organizácie, ktorá vo štvrtok 23. marca 2023 popoludní naplnila zasadačku Slovenskej pošty.

Tridsiatka členov a hostí si najprv vďaka predsedníčke ZO Lýdii Oravcovej osviežila pamäť a vypočula prehľad našej celoročnej činnosti, po nej sa jeden po druhom ujali slova poverení výborníci a postupne odprezentovali materiály, dokumentujúce všetko, čo nám uplynulý rok privial.

 

 

Rokovali sme o roku. Minulom i aktuálnom

 

Členská základňa nám síce poklesla, ale poklesol aj priemerný vek v našej ZO. Do budúcnosti teda máme na čom stavať, čo je potešujúce a povzbudivé. Pozornosť si však určite zaslúžili aj dva úspešne zrealizované projekty – Vek je len číslo, počas ktorého starší mladli a mladší múdreli. Pri projekte Ako mi pomôcť sme si zase zopakovali desatoro zo sebaobsluhy a priestorovej orientácie. Naši najmenší (aj tí schôdzovali) určite radi spomínajú na Deň detí v ZOO Kontakt v Liptovskom Mikuláši a na korčuľovanie s Mikulášom v MM Aréne. Aj už tradičné celoslovenské aktivity ÚNSS Zbierka Biela pastelkaDopravná akcia s názvom Deň bielej palice sme vyhodnotili ako mimoriadne úspešné. Keďže kladnú odozvu mali aj jarná turistika, tradičný Deň nevidiacich a posedenie na Deň matiek, výbor sa rozhodol zaradiť ich do plánu podujatí aj na rok 2023.

Aktivít bolo rozhodne oveľa viac, ale pozornosť si určite zaslúžili aj pravidelné spolkové a poradenské dni, ktoré pre členov i nečlenov zabezpečuje každý pondelok od 9:00 výbor našej ZO spolu s pracovníkmi Krajského strediska ÚNSS v Žiline.

O tom, čím KS celý minulý rok žilo, nám porozprávala tá najpovolanejšia – jeho vedúca Erika Kanátová. Treba povedať, že informáciami rozhodne nešetrila. Živý záujem vzbudili najme novinky z legislatívy: plánované valorizácie v príspevkoch na opatrovanie a na osobnú asistenciu od júla boli prijaté pozitívne, naopak, veľmi rozpačité a nesúhlasné pohľady zúčastnených vyvolala správa o zamýšľanej dozornej činnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny u poskytovateľov sociálnych služieb a u poberateľov príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Keď premiéra, tak v Čadci

 

Prvé zábery v „úniáckych“ vodách urobila práve na čadčianskej členskej schôdzi nová sekretárka Krajskej rady ÚNSS Žilina Adriana Bražinová. Na všetko sa výborne pripravila, takže prvého virtuálneho delfína sme jej v duchu udelili. Najskôr členom odovzdala posolstvo nového predsedu ÚNSS Jána Podolinského a po voľbách uviedla do funkcie predsedníčky výboru Lýdiu Oravcovú. A skôr, než sa opýtate na ďalšie výsledky volieb, prezradím vám, že vo funkcii podpredsedníčky potvrdili Evu Gregušovú, hospodárkou je naďalej Petra Škorvánková, tajomníkom Peter Halada a Alena Drahňáková, Stanislav Kupka a Mária Gajdošová pokračujú ako členovia výboru.

 

Sekretárka KR Andrea Bražinová

 

Záver diskusie patril informáciám z IX. zjazdu ÚNSS, legislatívnej iniciatíve Európskej komisie zaviesť jednotný Európsky preukaz osôb so zdravotným postihnutím a nedávno spustenému eshopu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Ono štvrtkové popoludnie nás po poldruha hodine povinnosti vyhnali späť domov, ale len nakrátko. Maily a SMS-ky odvtedy neustále cinkajú, telefóny vyzváňajú a nápady sa množia, lebo v ZO Čadca tvorivosť a energia akosi neutíchajú. Čoskoro sa určite ozveme!